รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัทขอนแก่น และทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานทะเบียน มีประสบการณ์จดทะเบียนนิติบุคคลมากมาย บริษัทให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงงานทะเบียนอื่นๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และขึ้นทะเบียนนายจ้าง โดยเรามีทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการทำงานทะเบียนมาหลายร้อยเคส ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพ และการให้บริการที่รวดเร็ว

บริการของเรา

  • จดทะเบียนบริษัทจำกัด (บจ.)
  • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
  • จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดคณะบุคคล
  • ขึ้นทะเบียนนนายจ้างประกันสังคม
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ (VAT)
  • จดเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.09 (กรมสรรพากร)

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

(ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2551 ผู้เริ่มก่อการสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวได้)